Redovisning

Jag kan hjälpa er med hela eller delar av det löpande arbetet som sker under året. 

Exempel:

 • Bokföring
 • Avstämningar
 • Rapporter
 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturahantering
 • Löner 
 • Momsdeklaration
 • Arbetsgivardeklaration
 • ROT- & RUT ansökan
  m.m.

Bokslut

Det finns olika typer av bokslut. Vilket man ska upprätta beror på vilken företagsform det är och dess omsättning. En sak är gemensamt och det är att alla företag ska avsluta räkenskapsåret med ett bokslut.

Jag hjälper er med att upprätta bokslutet. Jag håller reda på aktuella lagar och regler och ser till att bokslutet upprättas på ett korrekt sätt. 

Årsredovisning

Enligt lag ska aktiebolag, vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar sammanfatta sitt räkenskapsår i en årsredovisning. 

Att upprätta en årsredovisning ställer krav på både kunskap och koll på aktuella lagar och regler.

Jag kan hjälpa er upprätta företagets årsredovisning så att den blir korrekt och inlämnad i tid. 

Deklaration

Förutom bokslut och i vissa fall årsredovisning så ska räkenskapsåret avslutas med en deklaration för företaget. 

Jag kan hjälpa er att upprätta och lämna in företagets deklaration och dess tillhörande bilagor. Det finns också möjlighet att få hjälp med hela eller delar av er privata deklaration. 

Rådgivning

Att driva ett företag handlar inte bara om vad som har hänt, utan man behöver även blicka framåt. Vad kan företagaren göra framåt i tiden?

Oavsett om det gäller effektivisering av arbetet, att växa i verksamheten eller rent utav avveckla, så kan jag hjälpa er ta fram underlag som hjälper till i beslutsprocessen.


Digitalisering

För dig som gör bokföringen själv men behöver hjälp att ta steget ut och digitalisera det administrativa arbetet. 

Jag kan hjälpa er att starta upp det digitala arbetet och strukturera så att övergången ska gå så smidigt som möjligt.